Postępowania przetargowe

 

Informacje o postępowaniach przetargowych

 

 


Postępowanie na opracowanie i wdrożenie oprogramowania B2B/B2C

Data publikacji: 18 maj 2017 r. 

 Pobierz plik pdf

 

 


Informacja uzupełniająca do zapytania ofertowego

Data publikacji: 19 maja 2017 r.  


 Pobierz plik pdf


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/RPOWO-2.1.2/2017 

w postępowaniu na opracowanie i wdrożenie oprogramowania B2B/B2C z licencją w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz uruchomienie systemu współpracy z klientem poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Agencji Reklamowej TOMART Jan Gorczyński” dofinansowanego w ramach RPO WO 2014-2020 Oś priorytetowa 2, Działanie 2.1 „Nowe produkty i usługi w MŚP”, Poddziałanie 2.1.2 „Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach”
(przedmiot zamówienia)

Data publikacji: 19 maja 2017 r. 

 

 Pobierz plik pdf

 

© 1990-2018 Agencja Reklamowa TOMART. All Rights Reserved